Про нас

“Центр освітньої політики” засновано у 2000 році. Підставою до створення цієї інституції стали “Основні засади освітньої політики міста Львова”, розроблені управлінням освіти Львівської міської ради спільно з громадськими організаціями „Інститут політичних технологій” (м. Львів) та „Міжнародний центр перспективних досліджень” (м. Київ) та затверджені Львівською міською радою 30 грудня 1999 року. Фінансову допомогу для інституційного становлення Центру освітньої політики надав Міжнародний фонд “Відродження”. Центр став ключовою інституцією на шляху переходу від державної до державно-громадської системи управління освітою міста. Центр взяв на себе інтелектуальний та аналітичний супровід реалізації освітньої ре­­форми в місті Львові, допомагаючи органам місцевої влади, органам місцевого са­мо­управ­ління та не­дер­жавним організаціям приймати виважені політичні рішення у галузі ос­віти на основі до­сліджень та аналізу політики.

Перших два роки Центр функціонував як окремий структурний підрозділ громадької організації “Інститут політичних технологій”, а з квітня 2003 року був легалізований як окрема юридична особа зі статусом неприбуткової громадської організації.

За період існування експерти Центру реалізували ряд освітніх проектів, метою яких було досягнення цілей та завдань, визначених стратегією розвитку освіти міста, а також брали активну участь у програмах та проектах загальнонаціонального масштабу.

Центр ставить собі за мету сприяти розвиткові в Україні системи освіти, яка створює рівні мож­ливості та умови для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного грома­дя­ни­на України, виховує по­коління людей, здатних ефективно працювати і навчатися впродовж жит­тя, оберігати й при­множувати цінності національної культури та громадянського сус­піль­­ства, розвивати і зміц­нювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як не­від’єм­ну складову європейської та світової спільноти.

Окрім власних проектів, експерти Центру освітньої політики брали активну участь у підготовці Національної доктрини розвитку освіти в Україні ХХІ століття в рамках „Програми підтримки вироблення стратегії реформування освіти” (МФВ, ПРООН, Інститут освітньої політики з  Будапешту), а також в обговоренні проекту „Державного стандарту базової і середньої освіти”.

2003 року Центр освітньої політики увійшов до складу Мережі Освітньої Політики, створення якої ініціював Міжнародний фонд „Відродження”, а також до Мережі Центрів Освітньої Політики Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт).

З грудня 2007 року і досі Центр освітньої політики є учасником та реципієнтом Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI), виконавцем якої є Американські ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS за підтримки USAID.